De route van de carnavalsoptocht in Lent op carnavalszaterdag
 
Het LOC heeft de volgende route gepland:

Turennesingel,
Laauwikstraat,
Lentse Schoolstraat,
Steltsestraat,  
Petuniastraat,
Begoniastraat,
alwaar bij het Dorpsplein de optocht wordt ontbonden.

De wagens stellen zich op in het Buske met de voorkant gericht naar de Turennesingel. Voor de groepen en individuele deelnemers is er ruimte op de parkeerplaats bij D.V.O.L.

De start van de optocht is gepland voor 13:45 uur.

Deze route is onder voorbehoud van wijzigingen.