1. Organisatie carnavalsoptocht Lent
  De optocht wordt georganiseerd door carnavalsvereniging ‘t Durstige Bluumke.
  Binnen de carnavalsvereniging is het LOC belast met de organisatie.
 2. Inschrijving
  Er wordt € 25,= inschrijfgeld bij de wagens geïnd om de onkosten voor de optocht mee te kunnen financieren.
  De inschrijving geschiedt op de vrijdag voor de carnavalsoptocht in “De Spil” van
  15:00 tot 17:00 uur of via email t/m woensdag voor de carnavalsoptocht.
  Elke deelnemer mag zich maar eenmaal inschrijven voor de carnavalsoptocht.
 3. Categorie-indeling deelnemers
  De deelnemers zijn verplicht zich in te schrijven voor de categorie waarin zij thuishoren.
  Alle Leeftijden:
  Wagens voertuigen van minimaal 2 meter die op eigen kracht rijden of worden voortgetrokken en een bepaald onderwerp op carnavaleske wijze uitbeelden.
  Volwassenen:
  Loopgroepen: bestaan minimaal uit 4 personen die lopend een bepaald gegeven carnavalesk uitbeelden (zonder voertuig).
  Duo’s/Trio's: bestaan uit 2 of 3 personen die lopend een bepaald gegeven carnavalesk uitbeelden.
  Individueel: een persoon die lopend een bepaald onderwerp op carnavaleske wijze uitbeeldt.
  Kinderen:
  Loopgroepen: bestaan minimaal uit 4 personen die lopend een bepaald gegeven carnavalesk uitbeelden (zonder voertuig).
  Duo's/Trio's: bestaan uit 2 of 3 personen die lopend een bepaald gegeven carnavalesk uitbeelden.
  Individueel: een persoon die lopend een bepaald onderwerp op carnavaleske wijze uitbeeldt.
 4. Startnummer
  Wordt persoonlijk uitgereikt tijdens de inschrijving. Indien men zich per email heeft opgegeven wordt het startnummer opgehaald tijdens de inschrijving.
  - Wagens bevestigen het startnummer voor op de wagen aan de rechterkant (van de chauffeur uit gezien).
  - Bij de groepen dient men het nummer goed zichtbaar voor in de groep te dragen.
  - Bij duo’s/trio’s en individuen spreekt dit voor zichzelf.
 5. W.A. verzekering
  Alle deelnemers moeten zelf zorgen voor een W.A. verzekering. Ook voor de praalwagens (inclusief trekkend voertuig) dient een verzekering te zijn afgesloten voor de dag van de optocht.
 6. Startverbod optocht
  - indien de deelnemer niet is ingeschreven voor de optocht en dus geen startnummer heeft.
  - in het geval er kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke voorstellingen worden uitgebeeld.
  - indien geconstateerd wordt dat er plastic en/of dierlijke confetti (b.v. kippenveren) aan boord is.
 7. Verwijdering uit de optocht
  Het LOC houdt zich het recht voor deelnemers uit de optocht te verwijderen indien:
  - deelnemers zich misdragen
  - het geluid harder staat dan 80 DB(A) en 93 DB(C)
  - er sprake is van structureel drankmisbruik
  - alcoholgebruik wordt geconstateerd bij de chauffeur van een wagen
  - het onnodig ophouden van de optocht
 8. Beoordeling jury
  De beoordeling van de deelnemers wordt uitgevoerd door een jury, aangesteld door het LOC, die
  onafhankelijk van het LOC functioneert. De jury beoordeelt op carnavalesk, originaliteit,
  verzorging/presentatie. Iedere deelnemer mag maar één startnummer voeren tijdens de optocht.
  Indien dit niet het geval is, wordt de deelnemer uitgesloten van de jurering.
 9. Optochtbegeleiding
  De aanwijzingen van Verkeersbegeleiders en het LOC dienen zowel bij de opstelling, tijdens de
  optocht en bij de ontbinding op de rotonde, Turennesingel/Het Buske/Vrouwe Udasingel bij DVOL
  nauwkeurig te worden opgevolgd.
 10. Veiligheidseisen
  - Van alle voertuigen dienen niet zwenkbare wielen deugdelijk te zijn afgeschermd.
  - De creaties die in de optocht meelopen mogen niet hoger zijn dan 5.30 meter en niet breder
  dan 2.90 meter. De maximale lengte bedraagt 14 meter.
  - Het strooien van artikelen e.d. mag als dit de toeschouwers en andere omstanders niet in
  gevaar brengt. De deelnemer is verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende
  ongevallen.
  - Het meevoeren van open vuur en rookbommen is verboden,
  - Bij confetti-kanonnen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van drijfgas dat onbrandbaar is
  (lucht-stikstof-koolzuurgas).
  - Wagens die een aggregaat meevoeren dienen een goedgekeurde brandblusser van minimaal
  6 kg bij zich te hebben, die direct inzetbaar is.
  - Wagens dienen altijd een correct gevulde E.H.B.O doos bij zich te hebben.
  - Het is niet toegestaan om passagiers op de carnavalswagen te vervoeren VOOR en NA de
  optocht. Alleen TIJDENS de optocht mogen de deelnemers plaats nemen op de wagens.
  - Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Carnavalsvereniging ’t Durstige Bluumke en dus
  ook het LOC kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel, ongeacht de
  aard en/of oorzaak.
 11. Muziek
  Muziek mag pas worden aangezet als men de optocht begint, dus na 13:45 uur.
  Geluid mag maximaal 80 DB(A) en 93 DB(C) bedragen. De muziek dient een
  feestelijk/carnavalesk karakter te hebben en mag geen aanstootgevende teksten bevatten
  gedurende de hele optocht. Houd als deelnemer aan de optocht ook rekening met publiek en
  andere deelnemers!
 12. Prijsuitreiking
  De prijsuitreiking van de optocht vindt plaats tijdens het na de optochtbal in de Spil voor alle
  categorieën.
  Indien in de uitslag deelnemers gelijk eindigen qua totaalscore bepaald de jury welke plaats in de
  uitslag wordt ingenomen.
 13. Onvoorziene zaken
  In alle gevallen die hierboven niet zijn benoemd in dit reglement beslist of bepaalt het LOC.